Geschäftsführer: Eberhard Hackelsberger
+ 49 (0)7761 / 935-28
e.hackelsberger@weck.de

Werksleitung: Horst Honecker
+ 49 (0)228 / 64 801-13 / Fax: -24Tel.: + 49 (0)228 / 64 801 - 41 / Fax: - 24
h.honecker@weck-glas.de

Leitung Personal/Recht: Alice Kronauer
+ 49 (0)228 / 64 801-41 / Fax: -24
a.kronauer@weck-glas.de

Leitung Materialwirtschaft: Harald Elsner
+ 49 (0)228 / 64 801-19 / Fax: -36
h.elsner@weck-glas.de

Leitung Rechnungswesen: Norbert Epstein
+ 49 (0)228 / 64 801-16 / Fax: -24
n.epstein@weck-glas.de

Konstruktion/Entwicklung: Peter Roth
+ 49 (0)228 / 64 801-22 / Fax: -24Tel.: + 49 (0)228 / 64 801 - 22 / Fax: - 24
p.roth@weck-glas.de

Qualitätswesen: Michael Evenschor
+ 49 (0)228 / 64 801-35 / Fax: -24Tel.: + 49 (0)228 / 64 801 - 35 / Fax: - 24
m.evenschor@weck-glas.dem.evenschor@weck-glas.de
Versand: Sandra Perschin
+ 49 (0)228 / 64 801-63 / Fax: -48Tel.: + 49 (0)228 / 64 801 - 63 / Fax: - 48

s.perschin@weck-glas.de